ניהול כיתה

קהל היעד: כלל המרצים.

משך הסדנה: יום אחד.

מועד הסדנה: ראו בלוח מועדי הסדנאות 

מרצה: ד"ר יוסי בר, ראש היחידה לקידום ההוראה.

 האם על המרצה להתעלם מאיחורי הסטודנטים לשיעור? כיצד עליו להגיב להפרות משמעת בכיתה? האם עליו לנקוט בגישה 'פתוחה וידידותית' ולסמוך על דפוסי התנהגותם ושיקול דעתם של הסטודנטים? האם עליו לקחת אחריות למתרחש בכיתה גם כאשר הסטודנטים אינם מפריעים זה לזה ועסוקים בענייניהם האישיים?

 בעשור האחרון מרבים לדבר באקדמיה על הפרות משמעת של סטודנטים במהלך השיעורים ועל השחיקה ביכולת של המרצים להתמודד עם בעיות אלה. בסדנה נעמוד על הדרכים לניהול כיתה אפקטיבי באמצעות פיתוח סמכות דיאלוגית.

אתם כאן: Home סדנאות לקידום ההוראה ניהול כיתה