מהו המרכז לסימולציות?

 

מהו המרכז לסימולציות?

כפי שידוע, תהליך למידה יעיל כרוך בשליטה ברקע תיאורטי נרחב, ביכולת הבנה, בניתוח והערכה אך גם ביישום של החומר הנלמד בסיטואציות מורכבות תחת עינו המקצועית של המרצה. לצורך זה, המרכז לסימולציות מאפשר למרצה ולסטודנטים להגיע למרכז המצויד במצלמות ווידיאו ולבצע את הסימולציות שתוכננו על ידי המרצה בהתאם לתוכנית הקורס בסיוע הצוות המקצועי במרכז.

במרכז יתאמנו סטודנטים מכל החוגים בסיטואציות מורכבות, בדילמות, ביישום חומרי הלימוד ובמיומנויות תקשורת באמצעות הבנייה של סביבה המדמה את הסיטואציות שנלמדו בקורסים השונים. קיימת אפשרות לשלב שחקנים-סטודנטים מהחוג לתיאטרון שייקחו חלק בבימוי ובמשחק בסימולציה. לאחר ההתנסות מקבלים הסטודנטים משוב מהשחקנים, מעמיתיהם, ומהמרצה, ומסיימים את תהליך הלמידה בתחקיר קבוצתי המבוסס על צילומי הסימולציות.

 

תרומתה של "למידה משלבת סימולציות"

פיתוח זהות פרופסיונאלית: הסטודנט מתנסה בכל המיומנויות הנדרשות לפיתוח ולגיבוש זהות מקצועית כיוון שההכנה משמעותית וקרובה ככל האפשר לעולם האמיתי, הם לומדים מניסיונם שלהם ולא מחוויות של אחרים ועל ידי כך מתאפשר להם לפתח את זהותם הפרופסיונאלית

פיתוח יוזמה ואחריות: התמודדות עם סיטואציות מורכבות וחדשות מעודדת את המשתתפים ליזום דרכי התמודדות בהתאם לסגנונם האישי. הסימולציות תורמות להעצמת הסטודנט כיוון שהם לוקחים על עצמם אחריות למצוא דרכים להתמודדות בהצלחה ומפתחים כלים לפתרון בעיות המותאמות להם אישית

הוראה מעניינת ומאתגרת: שילוב סימולציות בתוכנית הקורס מעלה את רמת המעורבות של הלומדים ואת העניין בלמידה. ההוראה חווייתית, מהנה ויצירתית, הלמידה משמעותית יותר ורמת המוטיבציה ללמידה של הכיתה גבוהה יותר

הוראה ברמות חשיבה גבוהות: התמודדות בסימולציות מורכבות ודילמטיות מעודדת רמות חשיבה גבוהות וחשיבה ביקורתית של הלומדים. הסימולציה מאפשרת תרגול ויישום של החומר הנלמד בסיטואציות שלא נלמדו בכיתה ומגבירה את ההבנה והשליטה בחומר

חוויה: הנאה גדולה יותר בלמידה - הסימולציה מעניקה לסטודנטים אפשרות ליצור יצירה חדשה, לספר סיפור חדש שהוא מותאם לסגנונם האישי. כמו כן, הסטודנט מפיק הנאה מהשתתפותו בתהליך כיוון שהוא יוצר את התהליך ומקבל משוב רפלקטיבי

המרצה כלומד: המרצה הופך גם ללומד, כיוון שהסימולציה בכיתה מוכתבת מחדש על-פי הנרטיבים של הלומדים הנמצאים בה כך, שהיא מעוררת עניין מחודש בתהליך ההוראה

אתם כאן: Home מרכז לסימולציות מהו המרכז לסימולציות?