מטרות המרכז


 

  1.  לתרגל את הסטודנטים במשחקי הדמיה, כדי שיפתחו את המיומנויות הנדרשות בתפקידים שימלאו

     בעתיד ולסייע להם לגבש את זהותם הפרופסיונאלית.

2. לחשוף את הסטודנטים לתרחישים מורכבים ומגוונים בתחומי הלימוד באקדמיה ולאמן אותם לקבל

    החלטות נכונות.

3. לעודד את המרצים לפתח שיעורים מיוחדים מבוססי סימולציה בהתאם למיומנויות הנדרשות בנושאים

    שנלמדו בקורס.

4. להכשיר מרצים בסדנאות קצרות לפיתוח סימולציות שמתאימות לקורסי ההוראה שלהם.

 

אתם כאן: Home מרכז לסימולציות מטרות המרכז