הרשמה לסדנאות היחידה

טופס רישום

ניתן לשלוח אל:
גב' חגית ריוו
היחידה לקידום ההוראה
אוניברסיטת חיפה
טלפון: 04-8288739
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

אתם כאן: Home הרשמה לסדנאות היחידה