קבוצת תמיכה למצויינות בהוראה

 

אימון אישי - הדרך להצטיין בהוראה!!

לעיתים קרובות אנו נדרשים להתמודד עם בעיות שונות בארגון הקורס, בתהליך ההוראה, בניהול כיתה, בהוראה בכיתות הטרוגניות, ביחסים עם הסטודנטים, בקביעת רמת ההוראה וכו'. בעיות אלה יוצרות תחושה של תסכול, ייאוש ושל אובדן עצות. ניתן להתמודד עם קשיים אלו באמצעות תמיכה של עמיתים להוראה, שהתארגנו יחד כקבוצה. חברי הקבוצה מסייעים זה לזה, חולקים מידע, ניסיון וחוויות שצברו בהוראה. הדינאמיקה יכולה להקל על התמודדות עם הקשיים בתהליך ההוראה ועם התחושות שנוצרו בעקבותיהם. הקבוצה מגלמת בתוכה גם פוטנציאל להעשרת הידע הכללי בהוראה, בשיטות הוראה ובדרכי התמודדות עם בעיות ודילמות בהוראה ומאפשרת העצמה הדדית של המשתתפים. הקבוצה תפעל בשלביה הראשונים בהנחיית ראש היחידה ובהמשך, משתתפי הקבוצה ייטלו חלק בהנחיה. הקבוצה פתוחה בפני כל מי שמעוניין להצטרף אליה ואופייה ייקבע לאחר הפגישה הראשונה.

אתם כאן: Home קבוצת תמיכה למצויינות בהוראה