תכנון קורס בגישה חדשנית לסגל הבכיר בלבד


קהל היעד: כלל המרצים. ע"פ הזמנת ראש החוג בלבד.
משך הסדנה : יום אחד.
מועד הסדנה: ראו בלוח מועדי הסדנאות 

מרצה: ד"ר יוסי בר, ראש היחידה לקידום ההוראה.

מרצים רבים עדיין נוקטים בגישה המסורתית ומתכננים קורסים המתבססים על העברת ידע לסטודנטים. הם שואלים מה הסטודנט צריך לדעת? מהו הקאנון שראוי שהסטודנט ילמד בדיסציפלינה הנלמדת? כך, שהקורס נבנה מרשימת נושאים חשובים וזמינים. חלקם משלבים סרטים, הדגמות, שואלים שאלות כדי ליצור למידה חווייתית יותר.

הגישה החדשנית  בתכנון קורס מתמקדת בתוצאות הלמידה ( Learning Outcomes), כלומר, תכנון הקורס מתחיל מסופו. רק לאחר הגדרת תוצאות הלמידה ייבחרו נושאי הלימוד, המיומנויות הנדרשות, ובהתאם שיטות ההוראה, רמות החשיבה ודרכי ההערכה.
בסדנה נעסוק בתכנון מחודש של הקורסים אשר יתרמו ללמידה ממוקדת ויעילה ויסייעו לעיצוב זהותו הפרופסיונאלית של הבוגר האידיאלי בתחומי הלימוד השונים. במסגרת זו תעסוק הסדנה בנושאים הבאים:

  • הגדרה ממוקדת של תוצאות הלמידה ברמות חשיבה מגוונות.
  • גיבוש הרציונל לבחירת נושאי הלימוד והמיומנויות הנדרשות מהסטודנט בסיום הקורס.
  • ניסוח מטרות הקורס ע"פ גישת ST.
  • התאמת שיטות ההוראה למטרות הקורס.
  • בחירת דרכי הערכה למדידת האפקטיביות של תהליך ההוראה והלמידה ותוצאותיו.

הסדנה  תתבסס על השתתפות פעילה של כל הלומדים ותכלול ניתוח יסודי של הפריטים הבאים:

  • סילבוס של הקורס
  • מבנה שיעור ותכנים של שיעור אחד ע"פ בחירת המשתתף
  • מטלות מסכמות בקורס, כגון: מבחן, עבודה, פרויקט או מטלות שונות שניתנות לסטודנטים.

המשתתפים מתבקשים לשלוח אל ד"ר יוסי בר   ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) סילבוס של קורס אחד על פי בחירתם, מצגת ממוחשבת של אחת ההרצאות ומבחן שניתן לסטודנטים בעבר או דף הנחיות להכנת מטלות. 

1 הסדנה מבוססת על תהליך בולוניה  (Bologna Process  )

אתם כאן: Home סדנאות לקידום ההוראה תכנון קורס בגישה חדשנית לסגל הבכיר בלבד