PBL ((Problem-based learning - להצית את ההתלהבות מהלמידה!

לעצב תרבות של מצוינות בהוראה !

קהל היעד: כלל המרצים.

משך הסדנה: יום אחד (הסדנה משותפת לסדנת חַבְרוּתָא המופיעה לעיל)

מועד הסדנה: ראו בלוח מועדי הסדנאות 

 

 

PBL היא גישה פדגוגית המבוססת על איתור בעיות, הגדרתן ופתרונן בדרכים מגוונות במסגרת עבודת צוות בתהליך לימודי מרתק בהנחיית המרצה כך, שהיא מזמנת לסטודנטים למידת חקר מעמיקה ויסודית ברמות חשיבה גבוהות. התמודדות הקבוצה עם "הבעיות הבלתי מוגדרות" מחייבת שיתוף פעולה, דיונים, קבלת החלטות, חשיבה ביקורתית ויצירתית, חשיבה אינטרדיסציפלינרית, פרזנטציה בכיתה, תפוקות למידה ממוקדות ושימוש בטכנולוגיות חדשות בהוראה. השיטה צוברת תאוצה בהשכלה הגבוהה בעולם ובארץ הן בעקבות המהפכה הדיגיטלית שחודרת לכיתות הלימוד ומאפשרת חיפוש במאגרי מידע עצומים ושילובם בתהליך הלמידה והן על רקע מאפייני הלמידה של דור ה- Y התואמים את היסודות הגלומים בשיטה.

בסדנה נלמד כיצד ניתן להמיר רעיונות מתחומי לימוד שונים ל – PBL ? מהם שלבי השיטה? מהם שלושת היסודות להצלחת ה- PBL ? האם ראוי להעריך את התהליך או את התוצר? האם המרצה 'מפסיק להעביר ידע'? מה תפקידו בתהליך? ובעיקר נבחן דרכים לשילוב השיטה בכיתה.

הסדנה תתבסס על לימוד יסודי של השיטה באמצעות הדגמה מתחומי דעת שונים. המשתתפים מתבקשים להביא לסדנה את הסילבוס של אחד הקורסים שהם מלמדים.

אתם כאן: Home סדנאות לקידום ההוראה PBL ((Problem-based learning - להצית את ההתלהבות מהלמידה!