אימון אישי (Coaching) – הדרך להצטיין בהוראה !!

כחלק מן המערך הכולל של שיפור איכות ההוראה באוניברסיטה אנו מאפשרים למרצים אימון אישי  (Coaching). בתהליך האימון האישי מעצבים תוכנית פעולה המתבססת על מטרותיו וכישוריו של המרצה כדי לאפשר למתאמן פריצת דרך בהוראה. מטרת האימון היא להגדיר את מטרות ההוראה ולבחון האם דפוסי ההוראה והאינטראקציה בכיתה משרתים את המטרות שהוצבו ולאתר את הקשיים והמחסומים שבולמים את השגת המטרות. האימון האישי יוצר סביבה מוגנת שבה ניתן לעשות שינויים משמעותיים בהוראה גם כאשר הביטחון העצמי רופף, והשגיאות זוכות לתיקון בדרך בונה ומחזקת. מתכונת זו היא גמישה ומספר המפגשים נקבע במשותף עם המאמן.

המעוניינים לקבל פרטים נוספים מתבקשים לפנות ישירות אל ראש היחידה, ד"ר יוסי בר,

bary@edu.haifa.ac.il 

יעוץ אישי למרצים

ידיעת העקרונות לבניית הרצאה או יישום פדגוגיות חדשניות לעיתים אינם מספקים, וקיים פער בין הבנת העקרונות האלה לבין שילובם בהרצאות. לשם כך, עומדת לרשות הסגל האקדמי מתכונת ליעוץ אישי הכוללת שלושה מפגשים:

  1. שיחה מקדימה לאיתור הצרכים של המרצה וניתוח חומרי לימוד
  2. תצפית וצילום שיעור
  3. שיחת משוב מקיף ויסודי וניתוח קטעי ווידיאו מהשיעור בגישה ייחודית

מתכונת זו, מאפשרת לנועצים להתמודד עם בעיות בהוראה באמצעות משוב אישי יסודי ושיטתי. המעוניינים לקבל פרטים נוספים מתבקשים לפנות ישירות אל ד"ר יוסי בר , bary@edu.haifa.ac.il 

קבוצת תמיכה למצוינות בהוראה

לעיתים קרובות אנו נדרשים להתמודד עם בעיות שונות בארגון הקורס, בתהליך ההוראה, בניהול כיתה, בהוראה בכיתות הטרוגניות, ביחסים עם הסטודנטים, בקביעת רמת ההוראה וכו'. בעיות אלה יוצרות תחושה של תסכול, ייאוש ושל אובדן עצות. ניתן להתמודד עם קשיים אלו באמצעות תמיכה של עמיתים להוראה, שהתארגנו יחד כקבוצה. חברי הקבוצה מסייעים זה לזה, חולקים מידע, ניסיון וחוויות שצברו בהוראה. הדינאמיקה יכולה להקל על התמודדות עם הקשיים בתהליך ההוראה ועם התחושות שנוצרו בעקבותיהם. הקבוצה מגלמת בתוכה גם פוטנציאל להעשרת הידע הכללי בהוראה, בשיטות הוראה ובדרכי התמודדות עם בעיות ודילמות בהוראה ומאפשרת העצמה הדדית של המשתתפים. הקבוצה תפעל בשלביה הראשונים בהנחיית ראש היחידה ובהמשך, משתתפי הקבוצה ייטלו חלק בהנחיה. הקבוצה פתוחה בפני כל מי שמעוניין להצטרף אליה ואופייה ייקבע לאחר הפגישה הראשונה.

להרשמה נא ישירות אל ראש היחידה , ד"ר יוסי בר , bary@edu.haifa.ac.il