דבר ראש היחידה

פדגוגיה חדשנית באוניברסיטת חיפה  

ההוראה האקדמית – מריענון למסע מהפכני נמרץ  

החל משנה זו היחידה לקידום ההוראה תתמקד בדרכים לראשיתו של מסע חינוכי נמרץ שיוביל להתחדשות פורצת דרך בתחום ההוראה; במעבר מהוראה פרונטלית-מסורתית להוראה חדשנית המבוססת על שבירת המבנה המסורתי של הכיתה בת מאה וחמישים שנים.  

היחידה לקידום ההוראה חותרת להוביל את הסגל האקדמי לארגון ועיצוב מחדש של המרחב הכיתתי – הפיזי והווירטואלי, לקדם בכיתה למידה בעלת משמעות בסביבה עתירת טכנולוגיה, ליצור למידה גמישה פורצת גבולות של זמן ומקום, לאפשר למרצים לפתח מכוונות ללמידה עצמית ולמידה מותאמת אישית תוך הדגשת סגנון הלמידה הייחודי של כל סטודנט, ובעיקר להזמין את המרצים ליצור שגרה של חדשנות, יצירתיות ויזמות בהוראה ובלמידה.

הקושי שבתפקידנו הולך ומתעצם, ומלאכה לא קלה מוטלת על כתפיהם של המרצים; להכשיר סטודנטים למשרות עלומות שעדיין לא נוצרו, ללמדם להתמודד עם בעיות שלא הוגדרו, ולהשתמש בטכנולוגיות שעדיין לא הומצאו.  אנחנו נדרשים להכשירם לתפקידים שלא טעמנו מהם אפילו כזית ולא שמענו מצליליהם המורכבים אלא הדים קלושים ובכל זאת, עלינו לפתוח להם מסילות להשתלבות בעולם התעסוקה והמחקר העתידי.

המעבר מפדגוגיה מסורתית לפדגוגיה חדשנית, היכולת להפסיק להרצות ולהתחיל ללמד, השילוב של חדשנות טכנולוגית בחינוך הגבוה, הערכה ומחקר של ההוראה והלמידה – כל אלה מגלמים בתוכם פוטנציאל להכשרת הבוגר האידיאלי במוסדות להשכלה גבוהה – בוגר שרכש תשתית אקדמית להיות חוקר טוב יותר או להשתלב בהצלחה בעולם התעסוקה.

אנו עומדים לרשותכם ונשמח לבחון רעיונות נוספים לקידום ההוראה והלמידה באוניברסיטה.

בברכה

ד"ר יוסי בר

ראש היחידה לקידום ההוראה