להעניק לסטודנטים חוויית למידה אינטלקטואלית, מאתגרת, מעניינת, יעילה ומעוררת השראה ודמיון באמצעות הכשרת מרצים להוראה ברמות חשיבה גבוהות המשלבת טכנולוגיות חדשות המותאמות לדור הדיגיטלי ולצרכי עידן המידע של המאה עשרים ואחת.