חברותא – כיצד להביא את הלימוד הישיבתי לאקדמיה?

 חַבְרוּתָא – לחשוף את החדשנות והיעילות בשיטת ההוראה המסורתית!

משך הסדנה: יום אחד

מועדי הסדנה:  ראו בלוח מועדי הסדנאות 

מרצה: ד"ר יוסי בר, ראש היחידה לקידום ההוראה.

 

חַבְרוּתָא היא שיטת לימוד הנהוגה מקדמת דנא בתרבות הישיבה היהודית, שבה זוג-לומדים קורא יחד את הטקסט ודן בו באופן שיטתי ויסודי. הלימוד מתבסס על דיאלוג ודיון סביב הטקסטים שנבחרו ללימוד בניסיון להבין את הגישות המוצגות בטקסטים. על יתרונה של שיטה זו עמדו בתלמוד הבבלי : "מה ברזל זה, אחד מחדד את חברו – אף שני תלמידי חכמים מחדדין זה את זה בהלכה… למה נמשלו דברי תורה כאש, לומר לך: מה אש אינו דולק יחיד – אף דברי תורה אין מתקיימין ביחידי (מסכת תענית ז עמ א).

אם כך, מהי הדרך הטובה ביותר לקדם את הלמידה? האם המודל שאומץ על ידי מרצים המציגים ללומדים ידע רב ומראים להם שהם יכולים להבין אותו בעזרת האינטואיציה שלהם או עדיף לתת ללומדים להתמודד עם חומר חדש בכוחות עצמם לזמן מה, ולהימנע מלתת להם כל סיוע בהתחלה? האם שיטת החברותא עדיפה על פני הוראה פרונטלית?

בסדנה נעסוק בשאלות הבאות: מהי "חברותא נכונה"? כיצד לבחור טקסטים לחברותא? מתי לאפשר ללומדים להתמודד בכוחות עצמם? מהם העקרונות לחברותא מוצלחת? מה מתרחש בכיתה בשעה שחוברים זוג סטודנטים לתהליך של לימוד בחברותא? האם מרצה המאפשר לתלמידיו להתמודד באופן עצמאי עם חומר חדש עוזר להם ללמוד טוב יותר?

הסדנה אינה מיועדת למרצים מתחומי המתמטיקה ומדעי המחשב

סגירת תפריט