כיצד לשלב סימולציות בהוראה ?  – SBL)- Simulations based learning)  

משך הסדנה: יום אחד

מועדי הסדנה:  ראו בלוח מועדי הסדנאות 

מרצה: ד"ר יוסי בר, ראש היחידה לקידום ההוראה.

למידה מבוססת-סימולציה היא שיטת הוראה המשולבת בקורסים אקדמיים מגוונים, המאפשרת התנסות בסימולציה (הדמיה) אותנטית של סיטואציות לימודיות שתוכננו מראש בהתאם למטרות הקורס.

בסימולציה משתתפים סטודנטים שמשחקים בתפקידים מגוונים, כגון: מנהלים, עובדים, נציגי רשויות, שופטים, כלכלנים, חברי ממשלה ובעלי תפקידים שונים. הם מתמודדים באופן מבוקר עם סיטואציות דילֶמטיות, עם מצבי למידה שונים, עם מצבי קונפליקט ועם אירועים מאתגרים ובלתי צפויים שנלקחו מעולמם המקצועי.

הסימולציה מתרחשת בכיתה רגילה או בחדרים ייעודיים ומתועדת בטכנולוגיית הקלטה וצילום, המאפשרת תִחקור קבוצתי באמצעות מודלים המיועדים לאימון סימולטיבי. התחקור  מבוסס על צפייה, על ניתוח הסימולציה ועל משוב רפלקטיבי מהעמיתים, מהשחקנים ומהמרצה. במהלך התחקור מקיימים הצבעה אלקטרונית, תוצאותיה מופיעות על המסך ונתוני ההצבעה משמשים פתח לדיון.

בתום השיעור צילום הווידאו נמסר למשתתף בסימולציה לצפייה אישית כדי לבחון את התנהגותו ביעילות רבה יותר ולסייע ברפלקציה מעמיקה ויסודית. 

 מדוע חשוב ללמד בשיטת SBL?

הלמידה באמצעות סימולציות היא אפקטיבית ביותר (מייעלת את הלמידה ומובילה לשינוי בהתנהגות), הסימולציה יוצרת סביבה לימודית חווייתית ומאתגרת, תורמת לפיתוח הסגנון האישי של המתנסים, מקדמת פיתוח מיומנויות כלליות כגון: תקשורת בין-אישית, עבודת צוות, קבלת החלטות, התמודדות עם מצבים מאתגרים ובלתי צפויים, ניהול קונפליקטים, התמודדות עם דילמות, כישורי ניהול ועוד. 

הסימולציות אינן מתאימות למרצים שמלמדים את מקצועות המתמטיקה, הסטטיסטיקה ומדעי המחשב. 

 

סגירת תפריט