ללמד סטודנטים להתמודד עם דילמות – גישה חדשנית !

ללמוד להתמודד עם דילמות בעשרה שלבים !

משך הסדנה: יום אחד

מועדי הסדנה:  ראו בלוח מועדי הסדנאות 

מרצה: ד"ר יוסי בר, ראש היחידה לקידום ההוראה.

הפדגוגיה החדשה בעידן הדיגיטלי מחייבת מעבר מהוראה פרונטלית המתבססת על העברת חומר להוראה ברמות חשיבה גבוהות. הוראה המייצרת כל העת  אופציות מגוונות, פורצת כיוונים חדשים, ואינה מקבעת  דפוסים. הוראה ברמות חשיבה מגוונות מפתחת יכולות חשיבה מסדר גבוה, יצירתיות, עבודה שיתופית, עצמאות מחשבתית, קבלת החלטות, התמודדות עם דילמות, התבוננות רפלקטיבית ועוד.

בסדנה זו נתמקד בגישה חדשנית להתמודדות עם דילמות ערכיות, אתיות ומוסריות. שיטת לימוד זו משלבת בירור ערכי של הלומדים הנסמך על איסוף מידע רלוונטי ובחינתו בהקשר של הדילמה.

תהליך התמודדות שיטתי עם דילמות הוא כלי יעיל ביותר התורם לפיתוח תפיסה ערכית, להבנת תהליכי קבלת החלטות מורכבים, להבחנה בין ערכים, לטיפוח רגישויות חברתיות ומוסריות וליכולת לתפקד בסיטואציות שבהם שני ערכים חיוביים או יותר מתנגשים זה בזה.

בחלקה הראשון של הסדנה נעמוד על מהותה של דילמה, סוגי דילמות, שלבים בהתפתחות דילמות ודרכי התמודדות עם דילמות, ובחלקה השני נלמד את שלבי המודל החדשני לעבודה בכיתה. המודל להוראת דילמות מורכב מעשרה שלבים ומתחיל בניתוח הדילמה בעבודה כיתתית, דרך עבודה בקבוצות ועד קבלת החלטה אישית לסירוגין ומסתיים בהצגת דרכי התמודדות מגוונות בכיתה.

שיטה זו מדגישה את עקרונות הלמידה האוטונומית. ההתמודדות של הסטודנטים עם דילמות מאפשרת לשפר מיומנויות חשיבה, מיומנויות רגשיות ומיומנויות חברתיות. תהליך הלמידה מאפשר להם לבנות את הידע שלהם בעצמם בהתאם להשקפת עולמם, לאתגר את עמדתם ולערוך רפלקציה מקיפה על תהליך ההתמודדות עם דילמות.  

סגירת תפריט