למידה מבוססת בעיות – Problem-based learning   – PBL

להצית את ההתלהבות מהלמידה!

לעצב תרבות של מצוינות בהוראה !

משך הסדנה: יום אחד

מועדי הסדנה:  ראו בלוח מועדי הסדנאות 

מרצה: ד"ר יוסי בר, ראש היחידה לקידום ההוראה.

PBL היא גישה פדגוגית המבוססת על איתור בעיות, הגדרתן ופתרונן בדרכים מגוונות במסגרת עבודת צוות בתהליך לימודי מרתק בהנחיית המרצה כך, שהיא מזמנת לסטודנטים למידת חקר מעמיקה ויסודית ברמות חשיבה גבוהות.  התמודדות הקבוצה עם "הבעיות הבלתי מוגדרות" מחייבת שיתוף פעולה, דיונים, קבלת החלטות, חשיבה ביקורתית ויצירתית, חשיבה אינטרדיסציפלינרית, פרזנטציה בכיתה, תפוקות למידה ממוקדות ושימוש בטכנולוגיות חדשות בהוראה. השיטה צוברת תאוצה בהשכלה הגבוהה בעולם ובארץ הן בעקבות המהפכה הדיגיטלית שחודרת לכיתות הלימוד ומאפשרת חיפוש במאגרי מידע עצומים ושילובם בתהליך הלמידה והן על רקע מאפייני הלמידה של דור ה- Y התואמים את היסודות הגלומים בשיטה.

בסדנה נלמד כיצד ניתן להמיר רעיונות מתחומי לימוד שונים ל – PBL ? מהם שלבי השיטה? מהם שלושת היסודות להצלחת ה- PBL ? האם ראוי להעריך את התהליך או את התוצר? האם המרצה 'מפסיק להעביר ידע'? מה תפקידו בתהליך? ובעיקר נבחן דרכים לשילוב השיטה בכיתה.

הסדנה תתבסס על לימוד יסודי של השיטה באמצעות הדגמה מתחומי דעת שונים.

סגירת תפריט