למידה מותאמת אישית (Adaptive Learning )

משך הסדנה: יום אחד

מועדי הסדנה:  ראו בלוח מועדי הסדנאות 

מרצה: ד"ר יוסי בר, ראש היחידה לקידום ההוראה.

בעת הזאת, בה הרחיבה האקדמיה את שערי הכניסה להיכליה, הכיתות הן הטרוגניות במיוחד, לסטודנטים סגנונות למידה שונים ומאפיינים תרבותיים מגוונים. כל אלה מאתגרים את ההוראה המסורתית ולמרות זאת, ניתן להוביל את הלומדים להצלחה מכוחה של התאמה אישית של תהליכי הלמידה לכל סטודנט.

גישה זו, של למידה מותאמת אישית גורסת שתפקידה של ההוראה לאפשר ללומדים בדרכים מותאמות להשיג את תוצרי הלמידה הנדרשים בקורס בהתאם לכישוריהם.

בסדנה נציג פרקטיקות הוראה גמישות בארגון סביבת הלמידה, בשיטות למידה מגוונות ובדרכי הערכה חלופיות.

מבין נושאי הלימוד:

  • מהם שלושת העקרונות המרכזיים בשיטה זו?
  • מה תפקידו של המרצה בלמידה מותאמת אישית?
  • כיצד ניתן לזהות את סגנון הלמידה של הסטודנטים? והאם התאמה לסגנון מקדמת את הישגי הלומדים?
  • כיצד לבחור שיטות הוראה מותאמות ללומדים?
  • כיצד לתכנן את לוחות הזמנים ללמידה כאשר הקצב הוא אישי?
  • מי קובע את הלו"ז?
  • עד כמה אפשר לגלות גמישות בהתאמה?
  • 20 דרכי הערכה חלופיות ועוד אחת.

לסיכום, למידה מותאמת אישית מחייבת למידה פעילה, שיטות הוראה ולמידה מגוונות ותהליך למידה אינדיבידואלי וקבוצתי. יישום הגישה מחייב פיתוח מערכי שיעור יצירתיים ומגוונים לצד עבודה קשה ומשמעת עצמית של הלומדים אך מאפשרת להם לרכוש כלים ולפתח מיומנויות שיידרשו מהם בעתיד.

 

סגירת תפריט