מודל הכיתה ההפוכה ( Flipped Classroom Model)

משך הסדנה: יום אחד

מועדי הסדנה:  ראו בלוח מועדי הסדנאות 

מרצה: ד"ר יוסי בר, ראש היחידה לקידום ההוראה.

בשיטת ההוראה המסורתית המרצה נוהג ללמד בכיתה את החומר הנדרש ולהטיל משימות מגוונות או שיעורי בית על הסטודנטים. מטלות אלה נבדקות בערוצים השונים בשיעור הבא.

בשיטת ההוראה "הכיתה ההפוכה" הסדר משתנה. הסטודנטים לומדים חומר חדש באמצעות צפייה בסרטונים ומצגות לפני השיעור בזמנם הפנוי בעוד שבשיעור הסטודנטים מבצעים את המטלות אשר נהגו להכין כשיעורי בית.

בשיטה זו הלמידה בכיתה הופכת לפעילה ומערבת, ומאפשרת גם עבודה בקבוצות על פי פרמטרים שונים. הסטודנטים ב'שיעור ההפוך' אינם פאסיביים אלא מתמודדים עם משימות ברמות חשיבה גבוהות תחת פיקוחו והנחייתו של המרצה. גישה זו מאפשרת למרצה לסייע לסטודנטים בנקודות קושי באמצעות שאלת שאלות ולעיתים באמצעות הכוונה עקיפה. המרצה מתפקד כמנחה העוסק בפיתוח החשיבה ופחות בהעברת ידע.  

לגישה זו יתרונות רבים בשיפור וייעול תהליך הלמידה ובהקניית מיומנויות הנדרשות להשתלבות בעולם המחקר והתעסוקה. בסדנה נדגים וניישם את עקרונות השיטה ונצביע על כיוונים רבים לשילובה בהוראה האקדמית. 

סגירת תפריט