מודלים להוראה במרחבי למידה עתידיים

משך הסדנה: יומיים.

מועדי הסדנה:  ראו בלוח מועדי הסדנאות 

מרצה: ד"ר יוסי בר, ראש היחידה לקידום ההוראה.

מהו מרחב למידה עתידי- חדשני?

האם לאחר כ-200 שנה של מבנה כיתה מסורתי, של מורה מול תלמידים ולוח כתיבה אנו עומדים בפני שינוי שניתן להגדירו כ'חדשנות משבשת'? באוניברסיטה הוקם מרחב למידה חדשני המושתת על חללים פתוחים ומרחבים מודולריים הכולל אפשרויות חיבור למכשירים ניידים, מרחבי למידה אישיים וקבוצתיים וכמובן טכנולוגיות תקשוב מתקדמות ומגונות לתיעוד ולהצגת תהליכים ותוצרים בכיתה ומחוצה לה.

מדוע יש צורך במרחבי למידה חדשניים?

מרחבי למידה חדשניים כמו שיטות הוראה חדשניות נועדו לפתח את המיומנויות הנדרשות במאה ה-21 בקרב הבוגרים בהתאם לדמותו של הבוגר האידיאלי המופיע במסמכי החוג. מרחבי למידה חדשניים מאפשרים לכל סטודנט לשלב תהליכי למידה מגוונים בהתאם לכישוריו, יכולותיו, צרכיו הייחודיים ותרבותו  וכל זאת תחת שרביטו של מנחה הלמידה (מרצה, מתרגלים וחונכים). המודלים ללמידה במרחבים אלו מאפשרים לכל לומד להפיק הנאה מתהליך הלמידה ולהשיג את תוצרי הלמידה שנקבעו בתוכנית הלימודים בדרכים מיטביות. 

כמו כן, מרחב למידה חדשני מאפשר ללומדים חוויה מהנה, מעניינת, יצירתית, מאתגרת ובעיקר מקדמת למידה יעילה. מרחבי למידה אלה מחייבים שינוי עמוק בתפישת תפקידו של המרצה ובשיטות ההוראה.

בסדנאות להוראה במרחבי למידה חדשניים נעסוק בנושאים הבאים:

 1. מהם עקרונות העיצוב במרחבי למידה חדשניים?
 2. מהם עקרונות הלמידה וההוראה במרחבים?
 3. מה מקומו של המרצה במרחבים אלה?
 4. מודלים מגוונים להוראה במרחבים חדשניים
 5. התנסות בשלושה מודלים בסיסיים
 6. כיצד להתאים את שיטות ההוראה למשימות הלימוד?
 7. האם ניתן ליישם מודלים אלה גם במרחבים המסורתיים?
 8. מה חושבים ומרגישים הלומדים במרחבים החדשניים?
 9. כיצד לנהל כיתה במרחב למידה חדשני?
 10. מהם גבולות המקום והזמן ב-FLS ?
 11. כיצד להעריך למידה במרחבים ?

לסיכום, המשתתפים ייחשפו לגישה מורכבת ביישום המודלים החדשניים לצד המשך ההוראה המסורתית. 

הסדנה תתקיים במרחב הלמידה בבניין חינוך בתיאום ובשיתוף פרופ' יעל קלי, ראשת    LINKS וד"ר יותם הוד ראש ה FLS-