המרכז ללמידה מטעויות. הצמיחה מתחילה כאן.

מי אנחנו?

המרכז ללמידה מטעויות הוא חלק בלתי נפרד מהיחידה לקידום ההוראה באוניברסיטת חיפה החותרת לעיצוב הוראה אקדמית חדשנית ומותאמת לדור הדיגיטלי ולעידן המידע של המאה העשרים ואחת. המרכז ללמידה מטעויות שואף להקנות לסגל האקדמי ולסטודנטים גישה חדשנית הרואה בטעויות מנוף  ללמידה, כחלק מובנה בתכנית הלימודים ובשונה מהמציאות הדיגיטלית  המציגה רק "מידע נכון". צוות המרכז עורך ימי עיון וסדנאות שמטרתם לעודד מרצים לשלב בקורסי הלימוד שלהם למידה מבוססת טעויות (MBL = mistakes-based learning).  מטרה נוספת היא לעודד סטודנטים להשתתף בפעילויות ייחודיות וחווייתיות שנועדו להגביר את החירות להתנסות ולהיכשל כחלק מתהליך הלמידה.   

מהי למידה מבוססת טעויות?

למידה מבוססת טעויות היא שיטת הוראה המשולבת בשיעורים ומאפשרת התמודדות עם טעויות שתוכננו מראש בהתאם למטרות שהוצבו ללומדים. כמו כן, היא מזמנת  התמודדות עם טעויות בלתי מכוונות של הלומדים כאמצעי ללמידה מעמיקה.  

למידה מטעויות בעידן הלומד העצמאי

המהפכה הדיגיטלית מאלצת את סגל המרצים באקדמיה להגדיר מחדש את תהליכי ההוראה והלמידה כדי ליצור סביבת למידה חווייתית, משמעותית ורלוונטית. המרצים אינם עוד בעלי הידע הבלעדיים, ותפקידם כיום הוא להנחות ולכוון את הסטודנט בתהליך למידה עצמאי. בתהליך זה הלומד העצמאי בוודאי עושה טעויות . מהן ההשלכות של טעויות אלה על הלמידה העצמאית ועל פיתוח מכוונות ללמידה עצמית? מהן דרכי ההתמודדות עם תחושת הכישלון והאכזבה? 

מחקרים רבים מצביעים על כך שהתמודדות נכונה עם טעויות עשויה להוביל ללמידה יעילה יותר ולהצלחה במגוון היבטים בחיינו.

מהן הטעויות שיובילו אותך להצטיינות בהוראה? 

שגיאות וטעויות מחוללות רגשות תסכול, בושה, אכזבה ולעתים אף פוגעות בדימוי החיובי ובתחושת ההישג של הסטודנטים, בעיקר כשהן נחשפות באולם ההרצאות. תלמידי דור ה-Y רכשו ניסיון עשיר במשחקי מחשב המבוססים על ניסוי וטעייה. הם מנסים ונכשלים שוב ושוב עד שהם מצליחים לבצע  משימה הניצבת בפניהם. אם כך, מדוע הם חוששים ונרתעים מטעויות בכיתה?

הטעויות והשגיאות בכיתה מעלות שאלות מאתגרות נוספות, כגון למה סטודנטים טועים גם כשהמרצה מסביר היטב את נושאי הלימוד? כיצד על המרצה להגיב לטעויות במהלך דיון בכיתה? האם יש להגיב לכל טעות? כיצד להתמודד עם טעויות בתרגילים ובמבחנים? האם כדאי להימנע מדיון בטעויות כדי לא להעצים את תחושת הכישלון והתסכול של הסטודנטים? האם דיון בטעויות יוצר אקלים לימודי הפוגע ביעילות הלמידה? כיצד לגרום לסטודנטים לחשוב מחדש על טעויות? והשאלה המרתקת ביותר היא: האם המבחן בסוף הסמסטר הוא אכן מבחן סופי? כלומר, האם ניתן להמשיך את תהליך הלמידה לאחר הבחינה?

לשמחתנו, לאחרונה הולכת וגוברת הגישה של הכרה בטעויות. הגישה החדשה פותחת אפיקים יעילים  ביותר להתמודדות עם טעויות בתהליך הלמידה ומשלבת את הלמידה מטעויות כחלק מובנה ומתוכנן בסילבוס.

במרכז נעסוק בתכנית מקיפה ויסודית להתמודדות היעילה והנכונה ביותר עם טעויות, הן במישור הרגשי הן במישור הקוגניטיבי. בדרך זו תשמשנה הטעויות מנוף להבנה מעמיקה של נושאי הלימוד ולשיפור ההישגים הלימודיים.

מנושאי הלימוד במרכז:

 • מהו הסגנון האישי שלי כמרצה וכלומד בהתמודדות עם טעויות?
 • מדוע התפיסה הישנה של למידה מטעויות אינה מתאימה ללומד החדש?
 • התפיסה החדשה – "בשבח הטאות "
 • טעויות כמנוף ללמידה יעילה
 • מודלים ללמידה מטעויות
 • פיתוח יכולת למידה מטעויות
 • יצירת אקלים למידה בטוח בסביבה של טעויות
 • מורי הליקופטר (Helicopter Teachers)
 • האם ראוי לשלב טעויות יזומות במהלך השיעורים?
 • כיצד להתמודד עם טעויות של הסטודנטים בשיעור?
 • האם למידה מטעויות מתאימה לכל לומד?

שיטת הלימוד במרכז:

המשתתפים מתמודדים עם טעויות  במגוון אמצעים: סימולציות  (הדמיות) מצולמות בהתאם לתחומי הלימוד, הצבעה מקוונת המשמשת פתח לדיון כיתתי, צפייה בסרטונים ואיתור טעויות וניתוחן באופן אישי וקבוצתי.