סדנאות חובה למתרגלים

קהל היעדע"פ הזמנה שתישלח על ידי היחידה לקידום ההוראה ומזכירויות החוגים

משך הסדנה: יומיים.

מועדי הסדנה: ראו בלוח מועדי הסדנאות 

כידוע לכם, מתרגלים רבים נבחרים לעסוק בהוראה על רקע הצטיינותם האקדמית. הכשרתם של המתרגלים להוראה היא מצומצמת ומוגבלת ביותר, לחלקם זו התנסות ראשונה בעמידה בפני כיתה ובהוראה בפרט. ההשלכות של חוסר הכשרה מתאימה להוראה הולכות ומתעצמות נוכח מספר הסטודנטים בכיתה שהולך וגדל משנה לשנה, בעיות משמעת, כיתות הטרוגניות ודרישות של הסטודנטים להוראה מיטבית ולהבנת החומר הנלמד. התוכנית המוצעת אמורה להתמודד עם האתגרים הנ"ל.

פיתוח כישורי הוראה של מתרגלים מאפשר להתמודד עם האתגרים הנ"ל ביתר קלות; עשוי לקדם את העניין, ההבנה, ההנאה והמוטיבציה של הסטודנטים בתהליך הלמידה ולהגביר את שביעות רצונם של המתרגלים בתחום ההוראה.

הסדנה תעסוק בהקניית טכניקות ואסטרטגיות לתרגול יעיל וייבחנו בה דרכים להוראה ב"שני קולות" בקבוצות לימוד הטרוגניות במיוחד. נושאי הלימוד המרכזיים: בהירות בהוראה, סגנון העברת המסר, ניהול כיתה, מעוררי עניין, הוראה ברמות חשיבה גבוהות, ניהול דיונים, קביעת מטלות והערכתן, קשר אישי עם הסטודנטים ועוד. ההפרדה בין הסדנאות במדעי הרוח והחברה למדעים מדויקים נועדה לאפשר התייחסות לדרכי הוראה רלוונטיות לכל אחד תחומי הלימוד.

סגירת תפריט