הערכה חלופית

"בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו" (גמ', מכות י') – האם זו הדרך?

בהערכה המסורתית נהגו לבחון את הלומד באמצעות בחינה המבוססת על שאלות פתוחות, שאלון רב-בררה וכתיבת עבודות. אכן, גם היום יש מקום לשיטות הערכה אלה. אך  על רקע שיטות הוראה חדשניות, סגנונות למידה שונים, תוצרי למידה מגוונים וכיתות הטרוגניות במיוחד אנחנו נאלצים לבחון שיטות הערכה מותאמות למטרות הקורס ולסגנונו האישי של הלומד.

בהערכה חלופית ניתן לשלב מגוון עשיר ביותר של דרכים להערכת הלמידה החל מ……. ועד דרכי הערכה חדשניות ויצירתיות ביותר. בסדנה נעסוק בשאלות מרתקות ומאתגרות שיתוו את הדרכים להערכת הלמידה כגון, האם הערכה חלופית חייבת להתבסס על תוקף ומהימנות? האם ניתן ורצוי להעריך את התהליך או את התוצר? האם יש לאפשר לסטודנטים להעריך את עצמם? האם לאפשר הערכת עמיתים באמצעות ציון הנלקח בחשבון במתן הציון הסופי? 

כיצד נעריך תוצרי למידה המבוססים על רמות חשיבה מדורגות? כיצד נעריך תוצרי למידה המבוססים על היבטים רגשיים כגון, הקשבה, אמפתיה וכו'? כיצד ניתן להעריך יצירתיות? האם ניתן להעריך עבודת צוות כתוצר למידה? האם כדאי לשלב מיקור חוץ בהערכת עבודות?

בסדנאות נעמוד על מדדי הערכה אישיים, קבוצתיים ומדדי הערכה פרויקטליים (יומן רפלקטיבי, נייר עמדה, מצגת, פוסטר, תוצרי למידה מגוונים, סימולציות, דיבייט, דגמים, פרזנטציות, הכנת סרטונים, בניית אתרים וכו') ונסקור את דרכי ההערכה החלופיות העומדות לרשות המרצה.

מה צריך לעשות?

ניתן לקבוע מפגשי יעוץ אישיים או סדנה חוגית על פי פנייתו של ראש החוג. הסדנה תתמקד בדרכי ההערכה הרלוונטיים לחוג ואף תסייע לסגל המרצים בחוג לבנות מאגר של דרכי הערכה ספיראלי  על פי קורסים, שנתונים וכו'.