הערכת עמיתים (Peer assessment ) מקוונת

בהוראה המסורתית המרצה נהג להטיל משימות על הלומדים, לבדוק אותן ולהחזיר בצירוף הערות בונות במקרה הטוב. בהוראה החדשנית אנו מעבירים את שרביט ההערכה ללומדים. בשיטה זו, הסטודנטים מעריכים זה את עבודתו של זה כחלק מדרישות הקורס לאחר שהם קבעו את התבחינים להערכה של משימות על פי גישות איכותניות או כמותניות.  הערכת העמיתים מתבצעת במהלך הסמסטר ומשמשת גם כהערכה מעצבת.

הערכת עמיתים המתבצעת באופן נכון חוסכת זמן למרצה, מעמיקה את הלמידה, מספקת משוב מהיר יחסית, מסייעת לאיתור תפיסות שגויות וליישום תהליך של למידה מטעויות,  ומאפשרת למרצה לבחון את רמת השליטה של הלומדים בחומר הלימוד.

האם ניתן ליישם שיטה זו בכיתות גדולות? לשמחתנו , עומדים לרשותנו כלים טכנולוגיים מגוונים כדי לבצע משימה זו.

בסדנה נלמד מתי כדאי לחבר משימות המבוססות על הערכת עמיתים? כיצד לבנות את המשימות? כיצד לחבר מחוון להערכה? מה תפקידו של המרצה בתהליך זה? ונתמקד גם ביישום השיטה באמצעים טכנולוגיים.