כיצד לבנות שיעור מקוון?

שיעור מקוון אינו מטרה בפני עצמה!! הוא אמצעי שנועד לייעל את תהליך הלמידה, לאפשר קצב למידה אישי ולשפר את חוויית הלמידה.

הנחייה לבניית שיעור מקוון ניתנת במסגרת ייעוץ אישי בלבד (או מספר מרצים שמלמדים קורס זהה כגון, שיטות מחקר וכו'). הייעוץ האישי מעניק תמיכה פדגוגית לבניית שעור מקוון או קורס מקוון מלא.

הייעוץ האישי יתמקד ביישום הפדגוגיה החדשנית וידליק נורות אזהרה בפני מרצים היוצקים את הפדגוגיה הישנה לטכנולוגיה חדשה.

הייעוץ מאפשר התאמה מלאה של כל הכלים הדיגיטליים לשיעור מקוון בתחום ספציפי וניצול משאבי הרשת הרלוונטיים.  לקבלת ייעוץ אישי ניתן לפנות ישירות לראש היחידה במייל bary@edu.haifa.ac.il    .