כיצד לצלם סרטוני ווידיאו ולהעלות ל- YouTube ?

שילוב סרטוני ווידאו בהרצאות מגביר את פוטנציאל הלמידה של הסטודנטים. הסרטונים מאפשרים לספק חומר רקע לסוגיות הנלמדות ולהוות בסיס רחב לדיון הכיתתי, להעשיר את הסוגיות הנלמדות מנקודות מבט שונות ולהשלים תכנים שלא נדונו בכיתה. כך, ששילוב סרטונים בהרצאה מגביר את האינטראקציה בין כל המעורבים ותורם ללמידה פעילה של הסטודנטים.

בנוסף, שיטות ההוראה החדשות משלבות כלים דיגיטליים מגוונים. צילום קטעי ווידיאו קצרים עשוי להועיל מאוד בשיטות הוראה כגון, הכיתה ההפוכה, למידה בצוותים, למידה מעורבת ועוד. למעשה, סרטוני ווידיאו הפכו לפלטפורמה המובילה את הלמידה הדיגיטלית והעלאתם ליוטיוב מאפשרת לשלבם בכל ערוצי הלמידה.  

בסדנה נלמד איך ליצור סרטון ווידיאו מוצלח ונתמקד בהמרת תכנים לסרטונים קצרים, בשפת הגוף המתאימה לסרטונים, ובשילוב אמצעים להגברת העניין, הסקרנות והאתגר. לאחר הפקת הסרטון נלמד כיצד להעלותו ל- YouTube ולשלבו בשיטות הוראה עדכניות.