Moodle –  כלי להעצמת הלמידה

מערכת לניהול תהליכי למידה מקוונים המאפשרת רישום של לומדים, מעקב אחר קורסים ומעקב אחר תוצאות למידה של לומדים ושילוב של כלים מקוונים תומכי למידה.

הסדנה מתקיימת בשיתוף מדור מחשוב.