האם מבנה השיעור המסורתי מתאים להוראה בדור הדיגיטלי?

משך הסדנה: יום אחד

מועדי הסדנה:  ראו בלוח מועדי הסדנאות 

מרצה: ד"ר יוסי בר, ראש היחידה לקידום ההוראה.

מבנה השיעור המסורתי ידוע מקדמת דנא כמחולק לשלושה חלקים כשהמרצה תופס מקום מרכזי בשיעור. כיום טווח הקשב של הסטודנטים השתנה לחלוטין ולכן אנו נדרשים למבנה שיעור מותאם למאפייני הקשב ועיבוד המידע של הלומדים. כמו כן, מבנה השיעור החדש מחייב התאמה ליכולת הזכירה והתפיסה של הלומדים בעידן עומס המידע. בסדנה נעלה שאלות מגוונות כגון, מהי הדרך היעילה לפתוח שיעור?  מהו המבנה שגורם ללומדים לעבד את המידע ביעילות? מהו המבנה שמוביל להבנה טובה יותר של נושאי הלימוד?  מי מסכם את השיעור? היכן כדאי לתרגל – בבית או בשיעור? האם נדרשת ההערכה של תוצרי למידה כל שיעור?

בסדנה נענה על שאלות אלה ואחרות  וניישם את מבנה השיעור במתכונתו החדשה בדיסציפלינות שונות בהתאם לתחומי ההוראה של המשתתפים.