הוראה ברמות חשיבה גבוהות

להפסיק להורות מחשבות ולהתחיל להורות לחשוב (קאנט)

משך הסדנה: יומיים.

מועד הסדנה: ראו בלוח מועדי הסדנאות 

מרצה: ד"ר יוסי בר, ראש היחידה לקידום ההוראה.

מהי דמותו האידיאלית של בוגר מערכת החינוך שיש לשאוף אליה? האם אנו חפצים להעניק ללומדים כלים? ידע רחב? ערכים? התשובה לשאלה מחייבת דיון מתמשך, אך בבסיס האידיאה החינוכית ועל רקע העידן, שבו ידע מתחלף ומתרבה בקצב מהיר אנו צריכים להכשיר בוגר שהוא בעל יכולות חשיבה גבוהות. תהליכי חשיבה מסדר גבוה הכרחיים לתפקוד מושכל בעידן האינטרנט. הדרך להצמיח בוגרים כאלה היא להפוך את ההוראה ללמידה עתירת חשיבה. פיתוח יכולות חשיבה גבוהות יתאפשר באמצעות שימוש באסטרטגיות הוראה חדשניות ומותאמות לדור הדיגיטלי. בקורס נלמד תיאוריות שעוסקות בהוראת דרכים לפיתוח החשיבה ונתמקד בהתנסות הן בשיטות הוראה מעודכנות והן בהתאמת הטכנולוגיות החדשות להוראה ברמות חשיבה גבוהות. 

בתום הסדנה המשתתפים יהיו מסוגלים להפוך את פיתוח החשיבה למטרת הוראה מוגדרת בכל שיעור, לשלב רמות חשיבה גבוהות בתהליך ההוראה והלמידה, לתכנן באופן מסודר ושיטתי את פיתוח החשיבה של הלומדים במשולב עם הוראת נושאי הלימוד, ליישם אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה בהקשרים מגוונים ולהתאים את הטכנולוגיות החדשות להוראה ברמות חשיבה גבוהות.