השיעור הראשון – המפתח להצלחה

 קהל היעד: סגל המרצים

משך הסדנה: יום אחד

מועד הסדנה: ראו בלוח מועדי הסדנאות 

מרצה: ד"ר יוסי בר, ראש היחידה לקידום ההוראה

 

השיעור הראשון בכיתה מעצב את האקלים הלימודי והחברתי למשך כל הקורס ולכן חשוב ביותר להתייחס לאלמנטים מגוונים המתייחסים לתחום התוכן, לנתוני הקורס ולקונטקסט שלו, לצרכי הסטודנטים ולאופי הקשר בין המרצה לסטודנטים.

בסדנה נעסוק בשאלות הבאות: האם ראוי בשיעור הראשון לעסוק בעניינים אדמיניסטרטיביים? האם מומלץ לערוך סקירה של התכנים הנלמדים בקורס או שקיימות דרכים יצירתיות יותר? האם כדאי לערוך תיאום ציפיות? האם תפקידו של המרצה להתוות נורמות התנהגות? כיצד להגביר מוטיבציה החל מהמפגש הראשון? מה משקלה של ההצגה האישית בטיפוח הקשר עם הסטודנטים? בסדנה נתמודד עם שאלות אלה ואחרות כך, שיתאפשר למשתתפים לנצל את הפוטנציאל הגלום בשיעור הראשון להגביר את הביטחון והתשוקה של הסטודנטים ללמידה וליצור אקלים לימודי וחברתי שיתרמו ללמידה אפקטיבית במשך כל הקורס