מהי בהירות בהוראה והאם היא פוגמת ביצירתיות?  

משך הסדנה: יום אחד

מועדי הסדנה:  ראו בלוח מועדי הסדנאות 

מרצה: ד"ר יוסי בר, ראש היחידה לקידום ההוראה.

 במחקרים רבים נמצא שבהירות בהוראה מקדמת את הלמידה של הסטודנטים. סטודנטים לומדים טוב יותר ממרצים שהוראתם בהירה, וחלקם אף מציינים שהוראה בהירה היא המיומנות החשובה ביותר הנדרשת ממרצים ומורים. הרצאה בהירה מאפשרת לסטודנטים להבין את החומר באופן מעמיק ויסודי במהלך השיעור. אמנם, קיים קושי בהגדרה אופרטיבית מדויקת של המושג בהירות אך קיימת נטייה לזהות מושג זה עם הרכיבים הבאים: הצגת מסגרת כללית להרצאה, הסבר מפורט של התפתחות ההרצאה, הימנעות מקפיצות מחשבתיות, בניית רצף לוגי וקישורים רלוונטיים. הסדנה תעסוק בניתוח טקסטים הרלוונטיים למשתתפים ובניית קווים מנחים להרצאות בהירות. דרישות קדם: השתתפות בסדנה "להיות מרצים טובים יותר".