כיצד לנהל כיתה ביעילות או כיצד ליצור בעיות משמעת וכיצד להתמודד אתן?

משך הסדנה: יום אחד

מועדי הסדנה:  ראו בלוח מועדי הסדנאות 

מרצה: ד"ר יוסי בר, ראש היחידה לקידום ההוראה.

הוראה אפקטיבית עוסקת בממדים מגוונים, כגון: בהירות בהרצאה, מעוררי עניין, מגבירי מוטיבציה, רמות חשיבה גבוהות, ניהול דיונים ועוד. אך האם תפקידו של מרצה באקדמיה לעסוק גם בניהול כיתה ובטיפוח סביבה לימודית או שתפקיד זה שמור למורה בבית הספר? האם על המרצה להתעלם מאיחורי הסטודנטים לשיעור? כיצד עליו להגיב להפרות משמעת בכיתה? האם עליו לנקוט בגישה 'פתוחה וידידותית' ולסמוך על דפוסי התנהגותם ושיקול דעתם של הסטודנטים? האם עליו לקחת אחריות למתרחש בכיתה גם כאשר הסטודנטים אינם מפריעים זה לזה ועסוקים בענייניהם האישיים? האם גישה 'פתוחה וידידותית' עלולה להוביל לפגיעה במעמדו של המרצה ולחציית גבולות?

בעשור האחרון מרבים לדבר באקדמיה על הפרות משמעת של סטודנטים במהלך השיעורים ועל השחיקה ביכולת של המרצים להתמודד עם בעיות אלה. בהרצאה נעמוד על הדרכים לניהול כיתה אפקטיבי באמצעות פיתוח סמכות דיאלוגית.

המשתתפים בסדנה יידעו לנהל כיתה ביעילות, לעצב את נורמות ההתנהגות בהתאם לכיתה ללא חשש להיתפס כ'לא נחמדים' בעיני הסטודנטים. הם ידעו להציב דרישות אקדמיות ברמה גבוהה ולתמוך בסטודנטים, אך לא יטשטשו זאת עם הרצון להיות אהודים ונחמדים בעיני הסטודנטים.

מבין נושאי הלימוד:

  1. מי אחראי לעיצוב נורמות התנהגות בכיתה?
  2. הדרך האפקטיבית להצגת גבולות בכיתה
  3. כיצד להגיב במקרים של הפרת של נורמות התנהגות?
  4. טיפול בהתנגדויות במהלך השיעורים והתמודדות עם ביקורת של סטודנטים בכיתה
  5. כיצד להגיב למיילים (דואל) של סטודנטים ביקורתיים ותובעניים? 
  6. יצירת סביבה לימודית מטפחת למידה במהלך השיעורים
  7. פיתוח סמכות דיאלוגית – המפתח להצלחה בניווט כיתה
  8. ניהול שיחות בין מרצה לסטודנט (שיחת מוטיבציה, שיחת משמעת, שיחה על רקע הצטיינות וכו')