שאלת שאלות – לשבש את ההוראה המסורתית!

"ושאינו יודע לשאול- את פתח לו"- האם זו הדרך?

משך הסדנה: יום אחד

מועדי הסדנה:  ראו בלוח מועדי הסדנאות 

מרצה: ד"ר יוסי בר, ראש היחידה לקידום ההוראה.

שיעורים מאתגרים מתחילים עם שאלות שמכשירות את הקרקע ליצירת שיעור מעניין, מסקרן ומעורר חשיבה ברמה גבוהה. עיקרה של הוראה אפקטיבית היא גם היכולת לשאול שאלות 'טובות' ולהניע את הסטודנטים לשאול, לערער, להטיל ספק ולבקש הבהרות למובן מאליו.

שאילת שאלות בהרצאה ע"י מרצים וסטודנטים מגלמת בתוכה פוטנציאל לשיבוש ההוראה המסורתית-פרונטאלית!! אך ברוב המקרים אנו נוטים להתעלם מהעוצמה הטמונה בשאלות כאסטרטגיה למצוינות בהוראה ואף לטעות בשילוב אסטרטגיה זו במהלך השיעור.

בסדנה נעסוק בשאלות הבאות: האם אנחנו שואלים את השאלות הנכונות? מהן שאלות טובות? מהן השאלות האפקטיביות שמרצה יכול לשאול את תלמידיו? מהן 5 הדרכים היצירתיות לשאול שאלה? כיצד לעבור משאלות על עובדות לשאלות המפתחות חשיבה ויצירתיות? מה השפעתן של שאלות בכתב שחוברו על ידי סטודנטים על תהליך הלמידה? האם הדרך היעילה להתמודד עם הבן הרביעי בהגדה של פסח "שאינו יודע לשאול" היא בבחינת "את פתח לו" או שמא זו טעות פדגוגית? ובעיקר נבחן דרכים ליצירת אקלים לימודי המעודד שאלות מגוונות.

המשתתפים בסדנה יתרגלו סוגי שאלות בהתאם לרמות חשיבה מגוונות ויצליחו לשלב שיטות ממוקדות לשאלת שאלות בשיעורים, לפתח תרבות של חקר ולהניע סטודנטים ליטול חלק בתהליך זה.