תכנון קורס אפקטיבי בגישה חדשנית (על פי תהליך בולוניה)

משך הסדנה: יום אחד

מועדי הסדנה:  ראו בלוח מועדי הסדנאות 

מרצה: ד"ר יוסי בר, ראש היחידה לקידום ההוראה.

מרצים רבים עדיין מחזיקים בגישה המסורתית המושתתת על העברת מידע לסטודנטים. הם מתכננים את הקורסים על סמך רשימת נושאים קנוניים שלדעתם הסטודנט צריך לדעת. חלק מהמרצים משלבים בשיעוריהם סרטים, הדגמות וכיוצא בזה כדי ליצור למידה חווייתית יותר. לעומת זאת, הגישה החדשנית בתכנון קורס מתמקדת בתוצאות הלמידה (Learning Outcomes), כלומר תכנון הקורס מתחיל מסופו. רק לאחר הגדרת תוצאות הלמידה, נבחרים נושאי הלימוד והמיומנויות הנדרשות, ובהתאם גם שיטות ההוראה, רמות החשיבה ודרכי ההערכה.

בסדנה נעסוק בתכנון מחודש של קורסים כדי שיתרמו ללמידה ממוקדת ויעילה ויסייעו לעיצוב זהותו הפרופסיונלית של הבוגר האידאלי בתחומי הלימוד השונים. מבין נושאי הלימוד :

  • הגדרה ממוקדת של תוצאות הלמידה ברמות חשיבה מגוונות
  • גיבוש הרציונל לבחירת נושאי הלימוד והמיומנויות הנדרשות מהסטודנט בסיום הקורס
  • ניסוח מטרות הקורס על פי גישת ST
  • התאמת שיטות ההוראה למטרות הקורס
  • בחירת דרכי הערכה למדידת האפקטיביות של תהליך ההוראה והלמידה ותוצאותיו

הסדנה תתבסס על השתתפות פעילה של הלומדים ותכלול ניתוח יסודי של חומרי לימוד.

הערה: הסדנה מבוססת על תהליך בולוניה (Bologna Process).